Master

Kommunikasjonsdesign

Dette masterkurset gir en bred utdanning i sosiologiske, kulturelle og kreative sammenhenger sammen med moderne mediekanaler for å skape minneverdige kommunikasjonsstrategier …

Bærekraftig innovasjon og kommunikasjon

Denne mastergraden utforsker teorier, metoder og designstrategier for moderne kommunikasjon. Gjennom et intensivt program som hjelper studentene å utvikle en tverrfaglig analyse, kulturell koding og språkferdigheter som er relevante for bærekraftig innovasjon innenfor institusjoner og bedrifter.

Design for brukeropplevelse

Denne toårige masteren gir studentene mulighet til å utdype kunnskapene og ferdighetene sine gjennom spesialiserte og svært avanserte studier og tilegne seg verktøyene som kreves for å designe komplekse digitale kommunikasjonssystemer, gjennom en praktisk workshop-tilnærming.

Visuelt design og integrert markedskommunikasjon

Dette toårige masterprogrammet i visuell design og integrert markedskommunikasjon kombinerer den typiske markedsføringstilnærmingen, som vanligvis dekkes i mer forretningsorienterte kurs, med den kunstnerisk ekspressive tilnærmingen som brukes i ny teknologi.

Forretningsdesign

Masterprogrammet i Business Design skaper nye forbindelser mellom næringslivet og designverdenen. På en inspirerende og tverrfaglig måte fokuserer programmet på hvordan man kan anvende designkultur, -metodikk og -sensitivitet …

Luksus merkevareledelse

Masterprogrammet i Luxury Brand Management gjør studentene i stand til å håndtere den hårfine balansen mellom kreativitet og forretning for luksusmerker. Deltakerne lærer hvordan en merkevares formål og tilbud passer inn i et bredere demografisk, sosialt og kulturelt landskap.

Interaksjonsdesign

Domus Academys masterprogram i interaksjonsdesign er workshopbasert og støttes av seminarer, forelesninger, veiledninger og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, programlederen og prosjektledere veileder studentene gjennom individuell coaching og veiledning.

Tjenestedesign

Masterprogrammet i tjenestedesign ved Domus Academy er workshopbasert og støttes av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid …

Visuell merkevaredesign

Masterprogrammet i visuell merkevaredesign er verkstedsbasert og består av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, studieleder og prosjektledere veileder studentene gjennom individuell coaching og mentoring.