Bærekraftig innovasjon og kommunikasjon

Sustainable Innovation Communication

Bærekraftig innovasjon og kommunikasjon 1

Academic Master, 1 year

Denne mastergraden utforsker teorier, metoder og designstrategier for moderne kommunikasjon. Gjennom et intensivt program som hjelper studentene å utvikle en tverrfaglig analyse, kulturell koding og språkferdigheter som er relevante for bærekraftig innovasjon innenfor institusjoner og bedrifter. Studentene gis ferdigheter til å designe og planlegge kommunikasjonssystemer. Hvor markedsføring, strategi og kreativitet integreres på en sammenhengende og harmonisk måte for å øke den økosystemiske effekten av kulturelle og teknologiske innovasjoner.

I løpet av masterstudiet vil studentene få muligheten til å:

  • For å forstå de vitenskapelige verdiene til bærekraftig innovasjon og transformere dem til solide strategiske elementer for kommunikasjon
  • Å utvikle ulike designmetoder for å møte ulike økososiale utfordringer i virkeligheten
  • Å administrere komplette og komplekse interne og eksterne kommunikasjonsprosjekter og designe systemiske tilnærminger rettet mot å fremme sosial innovasjon og en bærekraftig fremtid.

Karriärmuligheter: kommunikasjonsstrategiansvarlig, spesialist på hållbar kommunikasjon, ekspert på kommunikasjon på felt, utbildare innen kommunikasjonsbransjen, konsult innen varemerkekommunikasjon.

Vill du ha mer info?