Sustainable Innovation Communication

Dette ettårige masterprogrammet utforsker teorier, metoder og designstrategier for moderne kommunikasjon. Gjennom et intensivt program utvikler studentene tverrfaglig analyse, kulturell koding og språkferdigheter som er relevante for bærekraftig innovasjon i institusjoner og bedrifter.

Studentene gis ferdigheter til å designe og planlegge kommunikasjonssystemer. Hvor markedsføring, strategi og kreativitet integreres på en sammenhengende og harmonisk måte for å øke den økosystemiske effekten av kulturelle og teknologiske innovasjoner.

Fokus

  • For å forstå de vitenskapelige verdiene til bærekraftig innovasjon og transformere dem til solide strategiske elementer for kommunikasjon
  • Å utvikle ulike designmetoder for å møte ulike økososiale utfordringer i virkeligheten
  • Å administrere komplette og komplekse interne og eksterne kommunikasjonsprosjekter og designe systemiske tilnærminger rettet mot å fremme sosial innovasjon og en bærekraftig fremtid.

Karrieremuligheter: kommunikasjonsstrategiansvarlig, spesialist på hållbar kommunikasjon, ekspert på kommunikasjon på felt, utbildare innen kommunikasjonsbransjen, konsult innen varemerkekommunikasjon.

Vill du ha mer info?