Design

Inredningsdesign, intensiv

Interior Design Intensive Lär dig att skapa en ”identitet” för bostäder, butiker, offentliga lokaler och utställningslokaler. Detta program ger en grundlig kunskap om de tekniska och teoretiska begreppen inom inredningsdesign och uppfyller behoven hos dem som har begränsad tid till […]

Design

Bachelorstudiet følger «learning by doing» og blander teoretiske studier med erfaringsbaserte workshops. Etter å ha gått gjennom det grunnleggende og teknikkene vil studentene ha lært å forstå variasjonen av ulike designformer som finnes, samt hvordan de kan bruke det i […]

Interiørdesign

Interior Design / Interiors Tolk rommet og forbedre måten vi lever på i dag ved hjelp av farge, layout, akustikk, belysning, møbler og tekstiler. Interiørarkitekter planlegger med tanke på «identiteten» til det aktuelle rommet og tar hensyn til kravene til […]

Produktdesign

Product Design Dette treårige kurset inkluderer en blanding av anvendte manuelle, tekniske og digitale designferdigheter (teknisk tegning, 3D-modellering, visualisering og prototypeutvikling), kombinert med en helhetlig tilnærming til reisen mot å utvikle designprosjekter; ved å jobbe individuelt og i team, pleies […]

Interiørdesign

Interior Design I løpet av den første delen av kurset vil deltakerne behandle de nye estetiske språkene i harmoni med internasjonale trender og styrke sine tekniske og planleggingsevner i samsvar med innovative teknologier. Etter en første felles del har studentene […]

Produktdesign

Product Design Innovasjonsorienterte prosjekter for produkt- og møbeldesignindustrien Kurset er preget av sin vekt på forskning og innovasjon, og gir deltakerne en unik faglig evne til å tolke sosiokulturell utvikling gjennom estetisk forskning og integrere dem som nye produktspråk i […]

Interiør- og boligdesign

Interior & Living Design Master 11 måneder. Dobbel master 14 måneder. Interiørdesign vurderer dypt hvilke typer relasjoner, aktiviteter og vaner som et rom vil støtte. På masterstudiet i interiør- og boligdesign vil du samarbeide med internasjonale kolleger og bedriftseksperter om […]

Urban visjon og arkitektonisk design

Urban Vision & Architectural Design Master 11 måneder. Dobbel master 14 måneder. Masterstudiet i Urban vision & architectural design tilbyr nye teknikker for å undersøke metodene, verktøyene og fagene som definerer moderne urbane og arkitektoniske prosjekter. I dette programmet vil […]

Ny urban design

New Urban Design Denne mastergraden gir et nytt perspektiv på rollen til byarkitekter og gir studentene mulighet til å øke sin erfaring med å forstå, tolke og designe byer for å møte den nye kompleksiteten i urbane kontekster. De kan […]