Produktdesign

Product Design

Produktdesign 1

Dette treårige kurset inkluderer en blanding av anvendte manuelle, tekniske og digitale designferdigheter (teknisk tegning, 3D-modellering, visualisering og prototypeutvikling), kombinert med en helhetlig tilnærming til reisen mot å utvikle designprosjekter; ved å jobbe individuelt og i team, pleies og utvikles kreative talenter i designprosesser, metoder og realisering av sluttprodukter.

Deltakerne lærer hvordan man effektivt kan bruke forskningsmetoder for å utvikle forslag til produktdesign. De tilegner seg kunnskap om grunnleggende prinsipper for industrielle prosesser og organisering, og får kunnskap om materialegenskaper og lærer hvordan man effektivt og innovativt kan utnytte og bruke eksisterende eller nye materialer.

Spesiell oppmerksomhet rettes mot produktets holdbarhet, ergonomi og brukerbevissthet, sammen med forarbeid i formspråk og kommunikasjon, som gir en profesjonell tilnærming til planlegging, forhandling og presentasjon av ideer.

Fokus

  • Teknisk tegning og gjengivelse (CAD)
  • Produktdesignprosessen
  • Produktanalyse
  • Produktmerking.
  • Prosjektarbeid i industrien i samarbeid med bedrifter.
  • Historien og kulturen til produktdesign
  • Designmetodikk og utvikling
  • Industrialisering av den kreative prosessen
  • Oppretting av sluttprosjekt og portefølje
  • Kreativ forskningspraksis og teori

Karrieremuligheter: Produktdesigner, leder for produktutvikling, designsjef, systemdesigner, konseptdesigner

Kontakt oss