Produktdesign

Produktdesign

Product Design Dette treårige kurset inkluderer en blanding av anvendte manuelle, tekniske og digitale designferdigheter (teknisk tegning, 3D-modellering, visualisering og prototypeutvikling), kombinert med en helhetlig tilnærming til reisen mot å utvikle designprosjekter; ved å jobbe individuelt og i team, pleies […]

Produktdesign

Product Design Innovasjonsorienterte prosjekter for produkt- og møbeldesignindustrien Kurset er preget av sin vekt på forskning og innovasjon, og gir deltakerne en unik faglig evne til å tolke sosiokulturell utvikling gjennom estetisk forskning og integrere dem som nye produktspråk i […]

Produkt- og tjenestedesign

Overgangen til den moderne verden fra et «varesamfunn» til et «tjenestesamfunn» og nødvendig forskning på et bærekraftig forhold til natur og miljø gir dagens designere en sjanse til å utforske designetikken og bredden i designområdet i flere detaljer. I konstant […]

Produktdesign

Product Design Master 11 måneder. Dobbel master 15 måneder. Masterstudiet i produktdesign kombinerer tverrfaglig studie av designtenkning med praktisk erfaring. Du vil få muligheten til å jobbe i prosjekter med bedrifter som er i front innen produktdesign, teknologi og forretningsdrift. […]