Service Design

Masterprogrammet i tjenestedesign ved Domus Academy er workshopbasert og støttes av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, programdirektøren og prosjektledere vil veilede studentene gjennom individuell coaching og mentoring.

Dette programmet kan tas som en mastergrad på 11 måneder, eller som en dobbel mastergrad på 14 måneder.

Programmet tar sikte på å gi studentene nye ferdigheter innen historiefortelling, prototyping, problemløsning og forretningsdesign som kan brukes til å utvikle intuitive og relevante tjenesteideer. I tett kontakt med fagpersoner fra private og offentlige organisasjoner observerer studentene brukerne, avdekker udekkede kundebehov og utvikler fysiske og virtuelle systemer for å forbedre tjenesteopplevelsen.

Kombinasjonen av akkrediterte kurs og reelle profesjonelle prosjekter gir studentene mulighet til å bygge videre på det akademiske grunnlaget og samtidig få verdifull arbeidserfaring som er direkte anvendelig i deres fremtidige karriere.

Fokus

  • Lære nye ferdigheter innen historiefortelling, prototyping, forretningsdesign og problemløsning
  • Utvikle fysiske og virtuelle systemer for tjenesteopplevelser
  • Forstå hvordan man involverer forbrukere, designere og forretningsfolk i en prosess for å analysere fremtidige tilstander og levere produkter, tjenester og opplevelser som oppfyller markedets behov.

Karrieremuligheter: tjenestedesigner, brukeropplevelsesdesigner, brukerinteraksjonsdesigner, designstrateg, interaksjonsdesigner, koder.

Hvordan søker jeg?