Tjenestedesign

Service Design

Tjenestedesign 1
Master 11 måneder. Dobbel master 15 måneder.

Masterstudiet i tjenestedesign lærer deg nye ferdigheter innen historiefortelling, prototyping, problemløsning og forretningsdesign som du kan bruke til å utvikle intuitive og relevante tjenesteideer.

Ved å observere brukere vil du oppdage udekkede kundebehov og utvikle fysiske og virtuelle systemer for tjenesteopplevelser, i nær kontakt med fagfolk fra private og offentlige organisasjoner.

Karrieremuligheter: tjenestedesigner, brukeropplevelsesdesigner, brukerinteraksjonsdesigner, designstrateg, interaksjonsdesigner, koder.

Hvordan søker jeg?