Visual Brand Design

Masterprogrammet i visuell merkevaredesign er verkstedsbasert og består av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, studieleder og prosjektledere veileder studentene gjennom individuell coaching og mentoring.

Dette programmet kan tas som en mastergrad på 11 måneder, eller som en dobbel mastergrad på 14 måneder.

Kombinasjonen av akkrediterte kurs og reelle profesjonelle prosjekter gir studentene mulighet til å bygge videre på det akademiske grunnlaget samtidig som de får verdifull arbeidserfaring som er direkte knyttet til deres fremtidige karriere.

Domus Academys masterprogram i visuell merkevaredesign har som mål å utdanne effektive, dynamiske og allsidige merkevaredesignere og merkevareledere som er åpne for visjonær innovasjon. Studentene lærer å identifisere et selskaps kjernefilosofi. De vil få en dyp forståelse av selskapets produkter og tjenester og utforme innovative måter å kommunisere selskapets verdier og historie til kundene gjennom fysiske, digitale og sosiale medier.

Fokus

  • Identifisere selskapets kjerneverdier og fremtidige behov.
  • Utarbeide kommunikasjonsstrategier og markedsføringskampanjer som fanger oppmerksomheten til en spesifikk målgruppe.
  • Beherske ulike markedsføringsteknikker og visuelle språk som kan brukes i en prosjektbeskrivelse.
    Utforme innovative og kreative måter å samhandle med kundene på gjennom fysiske, digitale og sosiale medier.

Karrieremuligheter: Visuell merkevaredesigner, merkevaresjef, merkevarestrateg, grafisk designer, brukergrensesnittdesigner, produktstrateg.

Kontakt oss for veiledning