Visual Design and Integrated Marketing Communication

Dette toårige masterprogrammet i visuell design og integrert markedskommunikasjon kombinerer den typiske markedsføringstilnærmingen, som vanligvis dekkes i mer forretningsorienterte kurs, med den kunstnerisk ekspressive tilnærmingen som brukes i ny teknologi.

Ved å jobbe kontinuerlig med reelle prosjekter og analysere de grunnleggende elementene i markedsføring, integrert kommunikasjon og moderne kulturelle scenarier, samt muligheten for tverrfaglige aktiviteter, får studentene muligheten til å konfrontere den profesjonelle konteksten. Studentene får erfaring med nye kreative og operasjonelle modeller som vil støtte dem i utviklingen av en solid yrkes- og prosjektprofil.

Fokus

  • dekode kommunikasjonselementene og språket så vel som deres samtidige kulturelle og imaginære kontekster
  • vurdere ulike kommunikasjonsspråk og identifisere effekten av kommunikasjonsprosesser på dagens sosioøkonomiske og kulturelle kontekster
  • administrere komplekse kommunikasjonsprosjekter og finne den rette balansen mellom den økonomiske og den kunstnerisk-kreative dimensjonen

Karrieremuligheter: kommunikasjonsdesigner, markedsekspert, kunstdirektør, tekstforfatter, strategisk planlegger, kommunikasjonssjef, brukererfarings- og grensesnittdesigner, merkevaredesigner, sosiale medier-sjef, digital strateg, kreativ direktør.

Ønsker du mer informasjon?