Luxury Brand Management

Masterprogrammet i Luxury Brand Management gjør studentene i stand til å håndtere den hårfine balansen mellom kreativitet og forretning for luksusmerker. Deltakerne lærer hvordan en merkevares formål og tilbud passer inn i et bredere demografisk, sosialt og kulturelt landskap.

Dette programmet kan tas som en mastergrad på 11 måneder, eller som en dobbel mastergrad på 14 måneder.

Studiet er verkstedsbasert og understøttes av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, programdirektøren og prosjektledere veileder studentene gjennom individuell coaching og veiledning. Kombinasjonen av akkrediterte kurs og reelle profesjonelle prosjekter gir studentene mulighet til å bygge videre på det akademiske grunnlaget og samtidig få verdifull arbeidserfaring som er direkte anvendelig i deres fremtidige karriere.

Morgendagens luksusmerkevareledere vil utforske de nye verdiene knyttet til luksusbegrepet. Studentene vil forstå at merkevarebygging er en blanding av vitenskap, kunst, rasjonalitet og følelser.

Fokus

  • Mestre den delikate balansen mellom kreativitet og forretning for luksusmerker.
  • Lære hvordan en merkevares formål og tilbud passer inn i et bredere demografisk, sosialt og kulturelt landskap.
  • Utforsk de nye verdiene knyttet til luksusbegrepet.
  • Øv deg på å identifisere kundeatferd og sosiale mønstre som gjør det mulig for luksusmerker å utvikle unike løsninger for kundenes behov.

Karrieremuligheter: luksusmerkesjef, produktsjef, markedsdirektør, influencer, digital kommunikasjonsdirektør, kommunikasjons- og PR-sjef, merkevare- og markedskonsulent, utstillingsdesigner, moteshowarrangør.

Kontakt oss for veiledning