Design for brukeropplevelse

User Experience Design

Design for brukeropplevelse 1

Dette masterprogrammet gir teoretiske, tekniske og metodiske ferdigheter for design av komplekse digitale kommunikasjonssystemer. Gjennom en kontinuerlig syntese mellom kreativitet og strategi, og med en analytisk og systemisk tilnærming til design som refererer til kognitiv psykologi og moderne visuell kultur, tar mastergraden for seg studiet og design av digitale grensesnitt (nettsider, apper, digital publisering, Internett). of Things, etc.) og har fokus på brukeropplevelse (UX/UI) og informasjonsarkitektur.

I løpet av masterstudiet vil studentene få muligheten til å:

  • identifisere potensialet som ny teknologi gir og effektene av samspillet mellom mennesker og informasjonsteknologisystemer, og prøve å forstå deres innflytelse på kommunikasjonsprosesser
  • søk og analyser informasjonen som trengs for å designe effektive kreative løsninger og utvikle moderne språk og visuelle stiler som også er tilpasset den tekniske konteksten
  • organisere og administrere komplekse designprosjekter som integrerer opplevelses-, merke-, design- og brukervennlighetsaspekter ved digitale produkter eller nettjenester, for å effektivt møte målene for innholdsstyring

Karriärmuligheter: webbdesigner, UX/UI-designer, grensesnittdesigner, designer for opplevelser, interaksjonsdesigner, ledare for brukeropplevelse, direktør for digitale tjenester, UX/UI-forskare, informasjonsarkitekt, innholdsstrateg.

Kontakt oss