User Experience Design

Denne toårige masteren gir studentene mulighet til å utdype kunnskapene og ferdighetene sine gjennom spesialiserte og svært avanserte studier og tilegne seg verktøyene som kreves for å designe komplekse digitale kommunikasjonssystemer, gjennom en praktisk workshop-tilnærming.

Ved å kombinere kreativitet og strategi, og gjennom en analytisk og systemisk tilnærming til design, tar mastergraden for seg studier og design av digitale grensesnitt. Studiet fokuserer på brukeropplevelse med utgangspunkt i kognitiv psykologi og moderne visuell kultur, og tar for seg temaer som nettsteder, apper, digital publisering, tingenes internett (UX/UI) og informasjonsarkitektur.

Fokus

  • identifisere potensialet som ny teknologi gir og effektene av samspillet mellom mennesker og informasjonsteknologisystemer, og prøve å forstå deres innflytelse på kommunikasjonsprosesser
  • søk og analyser informasjonen som trengs for å designe effektive kreative løsninger og utvikle moderne språk og visuelle stiler som også er tilpasset den tekniske konteksten
  • organisere og administrere komplekse designprosjekter som integrerer opplevelses-, merke-, design- og brukervennlighetsaspekter ved digitale produkter eller nettjenester, for å effektivt møte målene for innholdsstyring

Karrieremuligheter: webbdesigner, UX/UI-designer, grensesnittdesigner, designer for opplevelser, interaksjonsdesigner, ledare for brukeropplevelse, direktør for digitale tjenester, UX/UI-forskare, informasjonsarkitekt, innholdsstrateg.

Kontakt oss