Hvordan skal vi svare på utfordringene i et felt som samtidskunsten, som både utvider seg og endrer seg? Hvorfor skal vi velge å produsere og forvalte kunst i dag?

Kursene i visuell kunst trenger gjennom den globale spredningen av utstillinger, museer og institusjoner, gjennom et bredt spekter av eksperimentelle metoder, nye medier og nye yrkesroller.

Visuell kunst 3

Sorter etter skole:
NABA
Istituto Marangoni

Visuell kunst 4

Sorter etter by:
Milan
Roma
Firenze