Contemporary Art Markets

 

Dette ettårige masterprogrammet har som mål å gi studentene effektive verktøy for å tolke dynamikken i kunstmarkedet, med særlig fokus på samtidskunstens språk. Programmet består av to sykluser som skal gi relevante ferdigheter og en metodisk tilnærming til de viktigste områdene i den moderne kunstverdenen.

Den første delen av programmet består av klasseromsaktiviteter, workshops og besøk på gallerier, stiftelser og museer. Den andre delen fokuserer på praksisperioder, der studentene får oppleve ulike markedsområder på nært hold, og på de avsluttende prosjektene. Studentene deltar også på studieturer til Artissima i Torino og Art Basel, bransjens viktigste messer.

Fokus

  • Forstå den komplekse dynamikken i kunstmarkedet og dets aktører
  • Tilegne seg solid kulturell, juridisk og økonomisk kunnskap om markedet
  • Utvikle en metodisk tilnærming til hovedområdene kunstmarked og -økonomi, kunstmarkedslovgivning, kunstforvaltning, samtidskunsthistorie, museologi og samlingshistorie, kommunikasjon og valorisering av samlinger
  • Utvikle prosjekter og tilegne seg historisk og kritisk analyse og spesialiserte kommunikasjonsferdigheter samt praktiske og administrative ferdigheter

Karrieremuligheter: kurator/konservator av private og bedriftssamlinger, tillitsmann for kunstnerstiftelser og arkiv, auksjonshusspesialist, kunsthandler, prosjektleder for gallerier, museer og stiftelser, kommunikasjonssjef og journalist, kunstrådgiver, konsulent for juridiske og finansielle kunsttjenester.

Jeg vil vite mer