Painting and Visual Arts

NABAs bachelorprogram i kunst og visuell design utforsker samtidskunstens utvikling, knytter den til ulike produksjonsområder og gir en bred forståelse av kunst i ulike sosiale kontekster.

Gjennom en innovativ pedagogisk tilnærming får studentene oppleve en rekke ulike miljøer, teknikker og metoder og utvikle en personlig måte å uttrykke sine estetiske ideer på. Studiet gir studentene et solid grunnlag av kunnskap og ferdigheter som gjør dem i stand til å livnære seg i kunstverdenen. I andre og tredje studieår får studentene mulighet til å spesialisere seg i det faget de er interessert i, gjennom spesifikke valgemner.

Fokus

  • Lære grunnleggende ferdigheter innen tegning, maling, grafisk design, video, foto, lyddesign, kunsthistorie og samtidskuns
  • Produsere og vise kunstneriske verk
  • Demonstrere kommunikasjons- og organisasjonsevner som er relevante for kunst- og kulturfeltet

Karrieremuligheter: Billedkunstner, illustratør, assisterende kurator, leder for kulturarrangementer, filmregissør, grafisk designer, fotografisjef, utstillings- og scenograf, video- og lydredaktør.

Studer 1 år ved NABA – Certificate in Art and Visual Design

NABAs 1. års program er rettet mot internasjonale studenter som ønsker å tilbringe et år på NABAs campus med studenter fra hele verden. Du studerer første året på bachelorstudiet i kunst og visuell design, og på slutten av kursene får du fagbrev fra NABA.

Vil du vite mer om å studere et år på NABA?

Spesialisering: Maleri

Spesialisering: Maleri

Malerikurset gir en dypere forståelse av mediet og dets språk og hvordan det brukes i samtidskunsten. Maleriet er mer enn bare en ferdighet, det er en kompleks prosess som tar hensyn til dets lange og rike historie og dets ulike mulige implikasjoner i dagens kontekst, fra teoretisk til praktisk, fra sosialt til metaforisk.

Studentene får mulighet til å kontekstualisere sitt personlige uttrykk og tilpasse det til former for visuell representasjon i samtiden og dens teoretiske og kritiske betingelser, og til å tilegne seg teoretiske og praktiske verktøy som vil hjelpe studentene til å produsere, stille ut, skrive og uttrykke seg gjennom maleriets språk.

Spesialisering: Visuell kunst

Spesialisering: Visuell kunst

Studiet i visuell kunst tar utgangspunkt i erkjennelsen av sameksistensen av ulike kreative tilnærminger og uttrykksformer i samtidskunsten og gir innsikt i den systemiske tilnærmingen som kreves for å utvikle komplekse verk, ideer og prosjekter.

Kunst blir en metode og en måte å tenke og gjøre på, satt i bevegelse av ulike former for praksis og teori, til fordel for personlige uttrykk og visjoner.

I en konstant tverrfaglig dialog gjennom teoretiske og praktiske erfaringer får studentene mulighet til å utforske kreative, kunstneriske, kritiske og/eller kuratoriske strategier som vil hjelpe dem til å jobbe som kunstnere, kunstkritikere, kuratorer og alle slags aktiviteter i kunstverdenen.

Vil du vite mer?