Milano

Kunst og visuell design

Painting and Visual Arts NABAs bachelorprogram i kunst og visuell design utforsker samtidskunstens utvikling, knytter den til ulike produksjonsområder og gir en bred forståelse av kunst i ulike sosiale kontekster. […]

Fotografi og visuell design

Dette ettårige masterprogrammet tar sikte på å utdanne innovative, profesjonelle fotografer, kuratorer og redaktører som er klare til å gå inn i samtidsfotografiets verden.

Markeder for samtidskunst

Dette masterstudiet er et program som har som mål å gi studentene de mest effektive verktøyene for å tolke dynamikken i kunstmarkedet, med særlig fokus på samtidskunstneriske uttrykk.

Billedkunst og kuratorstudier

Dette toårige masterprogrammet kombinerer en solid opplæring i kunstnerisk produksjon med en høyt spesialisert kuratorpraksis. Under veiledning av internasjonalt anerkjente kunstnere …

Kunst og økologi

Dette ettårige masterprogrammet gir studentene en tverrfaglig, metodisk tilnærming og verktøyene som trengs for å løse de mest presserende spørsmålene om landskap, miljøvern, biologisk mangfold og bærekraft.