Arts Curating

Samtiden krever en ny måte å tenke på kunst, kulturarv og mer generelt om kreativitetssystemet. Det treårige kurset i kunstkonservering omdefinerer kunstopplevelsen ved å fremme kulturelle skjæringspunkter og overlappinger, for hybridiserte og blandede fagområder som visuell kunst, mote, design, fotografi, film, performance og nye medier.

Kurset tar sikte på å trene fagfolk som kan formidle kultur og fremme den historiske og kunstneriske arven, ved å gjenoppfinne kunstopplevelsen ved å bruke begrepene forurensning, eklektisisme og digital eksperimentering. Kuratering og skriving blir i dette perspektivet to verktøy for å konstruere visnings- og utstillingsprosjekter, publisere bidrag og medieinnhold, der historisk kunnskap, kritisk tenkning og teknisk innovasjon møtes med et blikk rettet mot fremtidens kunst.

Fokus

  • Kunst historie
  • Kunstkritikk
  • Kuratere
  • Redaksjonelt system
  • Kunstledelse

Karrieremuligheter: kurator, kunstkritiker, journalist, kultadministrasjon, publisering av anmeldelser og nettplattformer

Kontakt oss for mer info