Digital kunst og design

Creative Multimedia Design

Digital kunst og design 1

Det treårige digital kunst-kurset tilbyr en stimulerende reise gjennom de viktigste ekspressive språkene som er karakteristiske for dagens samtidskunstpraksis. I løpet av de siste tjue årene har kunstverdenens horisont endret seg totalt. Kunstverkene har gradvis forlatt materialet til å bli programvare, og tilbyr seerne verdener, oppfatninger og situasjoner som er absolutt nyskapende og futuristiske.

Den digitale æraen endrer uunngåelig verden vi lever i, og visker ut grensene mellom den virkelige og virtuelle verdenen. I dette scenariet er kunsten også tvunget til å se hardt på seg selv og sin egen funksjon. drevet av informasjonsstrømmene som produseres på nettet, av mulighetene som tilbys av de sosiale nettverkene og fremfor alt av eksperimentering med den nyeste teknologien, blir kunsten påkalt for å møte forventningene til et økende publikum stadig oftere.

Fokus

  • Fotografering
  • Audiovisuelle språk
  • CAD-modellering
  • Installasjon og videokartlegging
  • VR og AR

Karrieremuligheter: Multimediakunstner, fotograf, videokunstner, art director, VR-designer

Kontakt oss