Grafisk design og kommunikasjon

Vi tilbyr en rekke programmer innen områdene grafisk design og kommunikasjon, for å møte studentenes ulike behov er emnene delt inn i ettårige programmer, bachelor og master.

Sorter etter by:
Milano
Roma
London
Dubai

Kontakt oss for studieveiledning

Visuelt design og integrert markedskommunikasjon

Dette toårige masterprogrammet i visuell design og integrert markedskommunikasjon kombinerer den typiske markedsføringstilnærmingen, som vanligvis dekkes i mer forretningsorienterte kurs, med den kunstnerisk ekspressive tilnærmingen som brukes i ny teknologi.

Forretningsdesign

Masterprogrammet i Business Design skaper nye forbindelser mellom næringslivet og designverdenen. På en inspirerende og tverrfaglig måte fokuserer programmet på hvordan man kan anvende designkultur, -metodikk og -sensitivitet …

Luksus merkevareledelse

Masterprogrammet i Luxury Brand Management gjør studentene i stand til å håndtere den hårfine balansen mellom kreativitet og forretning for luksusmerker. Deltakerne lærer hvordan en merkevares formål og tilbud passer inn i et bredere demografisk, sosialt og kulturelt landskap.

Interaksjonsdesign

Domus Academys masterprogram i interaksjonsdesign er workshopbasert og støttes av seminarer, forelesninger, veiledninger og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, programlederen og prosjektledere veileder studentene gjennom individuell coaching og veiledning.

Tjenestedesign

Masterprogrammet i tjenestedesign ved Domus Academy er workshopbasert og støttes av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid …

Visuell merkevaredesign

Masterprogrammet i visuell merkevaredesign er verkstedsbasert og består av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, studieleder og prosjektledere veileder studentene gjennom individuell coaching og mentoring.