Det kommende tiåret vil være preget av en stadig kraftigere, intensivere, utbredt og spesialisert teknologi, som vil være nødvendig og tilstede i de kreative yrkene

Formålet med Medier og ny teknologi er å åpne en dialog mellom studenter og fagfolk innen følgende områder: regi, manusforfatter, foto, kunst- og medieteori, spilldesign og spillutvikling, 2D og 3D animasjon og modellering, karakterdesign, lydredigering og lyddesign, VFX, kreativ teknologi, interaksjon og UX-design.

Skolens laboratorium er kjernen i dette området. Møteplassen for studenter, lærere og de mest avanserte mediebaserte metodene og den kreative teknologien for å lage komplekse og moderne prosjekter. Disse prosjektene er rettet mot kultur- og næringslivet, for topp moderne faglig utvikling som kan hjelpe studenter ut på arbeidsmarkedet.

Kontakt oss for veiledning

Film og animasjon

Bachelor of Arts, 3 år, Milano og Roma. Språk Engelsk.

Bachelorstudiet gir studentene verktøy til å tolke og delta i den komplekse virkeligheten i moderne medier. Den fokuserer på de viktigste aspektene / hovedproblemstillingene i audiovisuell produksjon, i det stadig mer hybride miljøet av film, videospill og animasjon, og utforsker språk, historie, skriving, teknikker for opptak, redigering og etterproduksjon, 2D- og 3D-animasjoner, fotografi, lyddesign, spilldesign og interaktive multimediainstallasjoner.

I løpet av bachelorstudiet vil studentene få mulighet til å tilegne seg ferdigheter innen følgende områder:

  • design av audiovisuelle produksjoner for film og web
  • digital animasjon og videospilldesign
  • design og utvikling av interaktive og transmediale prosjekter.

Karrieremuligheter: Manusforfatter, regissør, mediedesigner, produsent, redaktør, fotografidirektør, 2D-animator, karakterdesigner, spilldesigner, spillprodusent, animasjonsartist.

Studer 1 år ved NABA – Certificate in Film and Animation

NABAs 1. års program er rettet mot internasjonale studenter som ønsker å tilbringe et år på NABAs campus i Milano eller Roma med studenter fra hele verden. Du studerer første året på bachelorstudiet i film og animasjon, og på slutten av kursene får du fagbrev fra NABA.

Kreativ teknik

Bachelor of Arts, 3 år, Milano. Språk: engelska.

Programmet introducerar studenterna till CGI-världen genom design av VFX för audiovisuella produktioner, design av 3D-figurer och miljöer samt speldesign. Kandidatprogrammet kännetecknas av en betydande attityd till designarbete och workshops och fördjupar sig i nutidens multimedia och digital produktion. Stor uppmärksamhet ägnas åt VR, MX och experiment med virtuell produktion.

Under kandidatutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

  • producera visuella effekter
  • skapa 3D-figurer och -miljöer
  • utforma videospel
  • använda innovativa tekniker och teknologier (Mocap, AI, virtuell produktion)

Karriärmöjligheter: VFX artist, Compositor, 3D artist, Character designer, CGI animator, spelutvecklare, VR specialist, Rigger, Shader artist, UX designer, Interaction designer, Creative technologist, Technical artist Colourist.

Studera 1 år på NABA – Certificat in creative technologies

NABA:s 1:års program riktar sig till internationella studenter som vill tillbringa ett år på NABA:s campus i Milano eller Rom tillsammans med studenter från hela världen. Du läser första året på kandidatutbildningen i kreativ teknik, och får vid avslutade kurser ett certifikat ifrån NABA.

Creative media production

Master of Arts, 2 år, Milano. Språk: engelska.

Master of Arts i Creative Media Production undersöker komplexiteten i den fysiska och digitala världen, som berättas med hjälp av videokameror, mikrofoner, databaser och sensorer. Den utforskar de kreativa möjligheter som erbjuds av traditionella och experimentella medier och av ny teknik. Den bygger på teorier och metoder för att utveckla en uttrycksfull presentation av verkligheten genom linjära och icke-linjära audiovisuella produktioner. Som förstärks av kreativ kodning, interaktion mellan människa och dator, x-reality, visuell och ljuddesign.

Under mastersutbildningen kommer studenterna att få möjlighet att:

  • Att identifiera den nya teknikens språk och förstå var och hur den bäst kan användas
  • Att förstå de kreativa processer som skapas av ny teknik och hantera komplexa projekt där teknik och kreativitet ger bränsle åt varandra
  • Att genomföra kreativa förslag på olika medier
Jag vill veta mer