Det kommende tiåret vil bli preget av en stadig kraftigere, intensivere, utbredt og spesialisert teknologi, som vil være nødvendig og tilstede i kreative yrker

Formålet med Medier og ny teknologi er å åpne en dialog mellom studenter og fagpersoner innen følgende felt: regi, manusskriving, foto, kunst og medieteori, spilldesign og spillutvikling, 2D og 3D animasjon og modellering, karakterdesign, lydredigering og lyddesign, VFX, kreativ teknologi, interaksjon og UX-design.