Media og ny teknologi

Formålet med Medier og ny teknologi er å åpne en dialog mellom studenter og fagpersoner innen følgende felt: regi, manusskriving, foto, kunst og medieteori, spilldesign og spillutvikling, 2D og 3D animasjon og modellering, karakterdesign, lydredigering og lyddesign, VFX, kreativ teknologi, interaksjon og UX-design.

Sorter etter skole:
NABA

Sorter etter by:
Milano
Roma

Kontakt oss for studieveiledning

Spilldesign og kreativ teknologi

Bachelorprogrammet kjennetegnes av en sterk kobling til designarbeid og workshops som fordyper studentene i moderne multimedia og digitale produksjoner. Det legges stor vekt på VR, MX og eksperimenter med virtuell design.

Film og animasjon

Programmet tar sikte på å utdanne kunstnere og profesjonelle innen audiovisuell produksjon. Spesielt innen film, både live action-produksjoner, animasjon og alle tradisjonelle, moderne og fremtidige anvendelser.

Manusforfatter for serier

Gjennom et intensivt program som integrerer teorier, metoder og designpraksis ved å utvikle tverrfaglige ferdigheter for analyse og kulturell koding av moderne språk, har denne masteren til hensikt å trene fagpersoner innen audiovisuell manusskriving …

Kreativ medieproduksjon

Dette toårige masterprogrammet utforsker kompleksiteten i en verden som styres og tolkes av analoge og digitale verktøy, som videokameraer, mikrofoner, stordata og maskinlæring.