Det kommende tiåret vil bli preget av en stadig kraftigere, intensivere, utbredt og spesialisert teknologi, som vil være nødvendig og tilstede i kreative yrker

Formålet med Medier og ny teknologi er å åpne en dialog mellom studenter og fagpersoner innen følgende felt: regi, manusskriving, foto, kunst og medieteori, spilldesign og spillutvikling, 2D og 3D animasjon og modellering, karakterdesign, lydredigering og lyddesign, VFX, kreativ teknologi, interaksjon og UX-design.

Sorter etter skole:
NABA
Istituto Marangoni

Sorter etter by:
Milano
Roma
Firenze

Spilldesign og kreativ teknologi

Creative Technology Programmet introducerar studenterna till CGI-världen genom design av VFX för audiovisuella produktioner, design av 3D-figurer och miljöer samt speldesign. Kandidatprogrammet kännetecknas av en betydande attityd till designarbete och workshops och fördjupar sig i nutidens multimedia och digital produktion. […]

Film og animasjon

Film and Animation Bachelorstudiet gir studentene verktøy til å tolke og delta i den komplekse virkeligheten i moderne medier. Den fokuserer på de viktigste aspektene / hovedproblemstillingene i audiovisuell produksjon, i det stadig mer hybride miljøet av film, videospill og […]

Multimedia kunst

Multimedia Arts Det treårige Multimedia Arts-kurset tilbyr en stimulerende reise gjennom de viktigste ekspressive språkene som er karakteristiske for dagens samtidskunstpraksis. I løpet av de siste tjue årene har kunstverdenens horisont endret seg totalt. Kunstverkene har gradvis forlatt materialet til […]

Digital mediekunst

Digital Media Arts Digital kunst: Når ny teknologi møter kunst I en verden transformert av digital akselerasjon tar kunsten et standpunkt for å gjenoppdage sin identitet gjennom mulighetene for et intensivt forhold til ny teknologi. Å kunne leke med den […]

Manusforfatter for serier

Screenwriting for Series Gjennom et intensivt program som integrerer teorier, metoder og designpraksis ved å utvikle tverrfaglige ferdigheter for analyse og kulturell koding av moderne språk, har denne masteren til hensikt å trene fagpersoner innen audiovisuell manusskriving, som er i […]

Kreativ medieproduksjon

Creative Media Production Master of Arts i Creative Media Production undersöker komplexiteten i den fysiska och digitala världen, som berättas med hjälp av videokameror, mikrofoner, databaser och sensorer. Den utforskar de kreativa möjligheter som erbjuds av traditionella och experimentella medier […]