Creative Media Production

Dette toårige masterprogrammet utforsker kompleksiteten i en verden som styres og tolkes av analoge og digitale verktøy, som videokameraer, mikrofoner, stordata og maskinlæring.

Gjennom kreative uttrykk i eksperimentelle medier og ny teknologi legger programmet grunnlaget for å finne innovative kunstneriske og ekspressive måter å gjenskape virkeligheten på gjennom audiovisuelle produksjoner.

Ved å analysere de grunnleggende metodene for å reprodusere virkeligheten ved hjelp av eksperimentelle medier og ny teknologi, og takket være tverrfaglige aktiviteter og praktiske workshops, vil studentene få muligheten til å møte samtidens produksjonskontekst og oppleve nye kreative og operasjonelle modeller. Dette vil støtte dem i utviklingen av en sunn, profesjonell prosjektfigur.

Fokus

  • Identifisere språket i nye teknologier og forstå hvordan de best kan brukes
  • Forstå de kreative prosessene som ligger i ny teknologi, og håndtere komplekse prosjekter der teknologi og kreativitet gir næring til hverandre.
  • Implementere kreative forslag i ulike medier

Karrieremuligheter: teknisk og konseptkunstner, kreativ koder, interaksjonsdesigner, kreativ tekniker, AI-ekspert, kreativ produsent, interaktiv historieforteller, VR- og MR-ekspert, spilldesigner, dokumentarfilmregissør, manusforfatter, kinematograf

Kontakt oss for veiledning