Ettårig program

Spilldesign og kreativ teknologi

Creative Technology Programmet introducerar studenterna till CGI-världen genom design av VFX för audiovisuella produktioner, design av 3D-figurer och miljöer samt speldesign. Kandidatprogrammet kännetecknas av en betydande attityd till designarbete och workshops och fördjupar sig i nutidens multimedia och digital produktion. […]

Film og animasjon

Film and Animation Bachelorstudiet gir studentene verktøy til å tolke og delta i den komplekse virkeligheten i moderne medier. Den fokuserer på de viktigste aspektene / hovedproblemstillingene i audiovisuell produksjon, i det stadig mer hybride miljøet av film, videospill og […]