Screenwriting for Series

Dette ettårige masterprogrammet er et intensivt program som kombinerer teorier, metoder og designøvelser. Ved å utvikle ferdigheter i å analysere kulturer og tolke samtidens språk, tar denne masteren sikte på å utdanne profesjonelle innen audiovisuell manusskriving.

Studentene utvikler evnen til å fange opp temaer og fortellinger i en verden i stadig utvikling for å utvikle film- eller serieprosjekter av nasjonal og internasjonal relevans.

Studiet er et intensivt og tverrfaglig program som tar sikte på å gi studentene avansert opplæring i narratologiske teorier og metoder for manusskriving for film og serier. Programmet kombinerer teoretisk undervisning i tematisk research og analyse av audiovisuelle tekster med praktiske workshops om spesifikke prosjekter basert på manus og tegneserier for å gi studentene mulighet til å utvikle sine ferdigheter.

Fokus

  • Forstå og kodifisere temaene i den moderne verden ved å oversette dem til solide audiovisuelle narrative elementer;
  • Kritisk analysere skriving i nasjonale og internasjonale produksjoner for å utarbeide seriemanus;
  • Jobbe selvstendig med manusskriving samt styre teamarbeid på forfatterrommet for å gjennomføre prosjekter som følger profesjonelle standarder.

Karrieremuligheter: manusforfatter, historieredaktør, manuskonsulent, showrunner, kreativ produsent/produsent, utviklingssjef

Kontakt