Manusforfatter for serier

Screenwriting for Series

Manusforfatter for serier 1

Academic Master, 1 year

Gjennom et intensivt program som integrerer teorier, metoder og designpraksis ved å utvikle tverrfaglige ferdigheter for analyse og kulturell koding av moderne språk, har denne masteren til hensikt å trene fagpersoner innen audiovisuell manusskriving, som er i stand til å avskjære temaer og fortellinger om en verden i stadig utvikling for utvikling av kinematografiske eller serieprosjekter av nasjonal og internasjonal relevans.

I løpet av masterprogrammet vil studentene få muligheten til å:

  • forstå og kodifisere temaene i den moderne verden ved å oversette dem til solide audiovisuelle narrative elementer;
  • kritisk analysere skriving i nasjonale og internasjonale produksjoner for å utarbeide seriemanus;
  • jobbe selvstendig med manusskriving samt styre teamarbeid på forfatterrommet for å gjennomføre prosjekter som følger profesjonelle standarder.

Karrieremuligheter: manusforfatter, historieredaktør, manuskonsulent, showrunner, kreativ produsent/produsent, utviklingssjef

Kontakt