Milano

Spilldesign og kreativ teknologi

Creative Technology Programmet introducerar studenterna till CGI-världen genom design av VFX för audiovisuella produktioner, design av 3D-figurer och miljöer samt speldesign. Kandidatprogrammet kännetecknas av en betydande attityd till designarbete och workshops och fördjupar sig i nutidens multimedia och digital produktion. […]

Film og animasjon

Film and Animation Bachelorstudiet gir studentene verktøy til å tolke og delta i den komplekse virkeligheten i moderne medier. Den fokuserer på de viktigste aspektene / hovedproblemstillingene i audiovisuell produksjon, i det stadig mer hybride miljøet av film, videospill og […]

Kreativ medieproduksjon

Master of Arts i Creative Media Production undersöker komplexiteten i den fysiska och digitala världen, som berättas med hjälp av videokameror, mikrofoner, databaser och sensorer. Den utforskar de kreativa möjligheter som erbjuds av traditionella och experimentella medier och av ny teknik.