Milano

Spilldesign og kreativ teknologi

Bachelorprogrammet kjennetegnes av en sterk kobling til designarbeid og workshops som fordyper studentene i moderne multimedia og digitale produksjoner. Det legges stor vekt på VR, MX og eksperimenter med virtuell design.

Film og animasjon

Programmet tar sikte på å utdanne kunstnere og profesjonelle innen audiovisuell produksjon. Spesielt innen film, både live action-produksjoner, animasjon og alle tradisjonelle, moderne og fremtidige anvendelser.

Kreativ medieproduksjon

Dette toårige masterprogrammet utforsker kompleksiteten i en verden som styres og tolkes av analoge og digitale verktøy, som videokameraer, mikrofoner, stordata og maskinlæring.