Master

Manusforfatter for serier

Gjennom et intensivt program som integrerer teorier, metoder og designpraksis ved å utvikle tverrfaglige ferdigheter for analyse og kulturell koding av moderne språk, har denne masteren til hensikt å trene fagpersoner innen audiovisuell manusskriving …

Kreativ medieproduksjon

Dette toårige masterprogrammet utforsker kompleksiteten i en verden som styres og tolkes av analoge og digitale verktøy, som videokameraer, mikrofoner, stordata og maskinlæring.