Master

Manusforfatter for serier

Gjennom et intensivt program som integrerer teorier, metoder og designpraksis ved å utvikle tverrfaglige ferdigheter for analyse og kulturell koding av moderne språk, har denne masteren til hensikt å trene fagpersoner innen audiovisuell manusskriving, som er i stand til å avskjære temaer og fortellinger om en verden i stadig utvikling for utvikling av kinematografiske eller serieprosjekter av nasjonal og internasjonal relevans.

Kreativ medieproduksjon

Master of Arts i Creative Media Production undersöker komplexiteten i den fysiska och digitala världen, som berättas med hjälp av videokameror, mikrofoner, databaser och sensorer. Den utforskar de kreativa möjligheter som erbjuds av traditionella och experimentella medier och av ny teknik.