Utdanningsprogram for å inspirere, forme og utdanne fremtidige motefagfolk med fokus på kreativitet, forretningssans, individuell stil og visjon.

Våre moteskoler tilbyr en rekke kurs innen motedesign, motestyling og motevarehandel for å møte behovene til studenter på bachelor-, masternivå og kortere kurs.