Urbant design

Urban visjon og arkitektonisk design

Urban Vision & Architectural Design Master 11 måneder. Dobbel master 14 måneder. Masterstudiet i Urban vision & architectural design tilbyr nye teknikker for å undersøke metodene, verktøyene og fagene som definerer moderne urbane og arkitektoniske prosjekter. I dette programmet vil […]

Ny urban design

New Urban Design Denne mastergraden gir et nytt perspektiv på rollen til byarkitekter og gir studentene mulighet til å øke sin erfaring med å forstå, tolke og designe byer for å møte den nye kompleksiteten i urbane kontekster. De kan […]

Sosial design

Social Design Masterprogrammet gjør det mulig for studentene å forstå de nye sosiale behovene i vår tid og utforske nye scenarier for den globale designeren. Når designet tar sikte på å definere strategier for sosial utvikling, kan det verdsette menneskelige […]