Urbant design

Urban visjon og arkitektonisk design

Masterstudiet i urban visjon og arkitektonisk design tilbyr nye teknikker for å undersøke metodene, verktøyene og fagene som definerer moderne urbane og arkitektoniske prosjekter …

Ny urban design

Denne mastergraden gir et nytt perspektiv på rollen til byarkitekter og gir studentene mulighet til å øke sin erfaring med å forstå, tolke og designe byer for å møte den nye kompleksiteten i urbane kontekster.

Sosial design

Masterprogrammet gjør det mulig for studentene å forstå de nye sosiale behovene i vår tid og utforske nye scenarier for den globale designeren. Når designet tar sikte på å definere strategier for sosial utvikling, kan det verdsette menneskelige og naturressurser …