Social Design

Masterprogrammet gjør det mulig for studentene å forstå de nye sosiale behovene i vår tid og utforske nye scenarier for den globale designeren.

Når designet tar sikte på å definere strategier for sosial utvikling, kan det verdsette menneskelige og naturressurser, drive bærekraftig innovasjon, fremme utviklingen av lokalsamfunn og aktivere dynamikken i sosial utvikling gjennom en global ”samarbeidende” tilnærming.

Fokus

  • lære en designmetodikk som er kombinert med ferdigheter til å arbeide i sosiale, kulturelle og politiske tiltak
  • utvikle prosjekter som tar sikte på å aktivere sosiale fellesskap og verdsette miljømessige, urbane og naturlige kontekster gjennom virkelige casestudier
  • tilegne seg evnen til å lese den sosiale og kulturelle dynamikken og forutse mulig fremtidig utvikling for bærekraftig samfunnsutvikling

Karrieremuligheter: kommunikasjonsdesigner, produktdesigner, sosial designer, miljødesigner, samfunnsdesigner, eventdesigner, strategisk planlegger, offentlig politikksjef, designkonsulent, prosjektleder for sosiale saker.

Kontakt oss