New Urban Design

Denne mastergraden gir et nytt perspektiv på rollen til byarkitekter og gir studentene mulighet til å øke sin erfaring med å forstå, tolke og designe byer for å møte den nye kompleksiteten i urbane kontekster.

De kan så supplere de nye erfaringene med praktiske tiltak og etablere relasjoner med lokale og internasjonale partnere. Gjennom forskning på nye måter å forstå hvordan byer bygges på, gir utdanningen det som kreves for å gjennomføre nye byutviklingsprosjekter, med spesiell oppmerksomhet på tjenestedesign.

Fokus

  • Å forstå byen i forskjellige proporsjoner og dimensjoner (den fysiske byen, den sosiale byen, den politiske byen) for å utvikle byutviklingsprosjekter med spesiell oppmerksomhet på transformasjon av tjenester (fysisk, sosial og politisk)
  • Finne en metodisk tilnærming til å administrere design, oppussing og planlegging av nabolag, midlertidige aktiviteter og arrangementer i samfunnet, sammenkoblinger mellom bygninger, transportsystemer, sosiale nettverk, miljø og omsorg for lokalsamfunnene
  • Å kunne samhandle med de viktigste partnerne i bransjen: institusjoner, foreninger, bedrifter, arkitektfirmaer, sosiologer, antropologer og innbyggere

Karrieremuligheter: byplanlegger, designer for urbane merkevarer, konsulent i offentlig forvaltning, konsulent for kommunale selskaper og multi-utility-selskaper, arkitekt- og ingeniørfirmaer og selskaper som arbeider med byplanlegging.

Jeg vil vite mer