Fashion Styling, Creative Direction & Digital Content

Masterprogrammet trener deltakerne til å bli visuelle bildeeksperter, med avansert kompetanseutvikling innen fag som: kunnskap om motestyling, digitale moteredaksjoner for både offline og online medier og sosiale plattformer. Gjennom tekniske eksperimenter, kulturelt innhold og kreativ forskning analyserer emnet hvordan man kan reflektere dynamikken til bilder innenfor motetrendsystemet gjennom kommunikasjonskanaler som animasjon og videostemning.

Med fokus på det visuelle kommunikasjonsspråket, nærmer deltakerne seg de viktigste aspektene ved motestyling og lærer hvordan de kan overtale, inspirere og skape emosjonelle responser. De tilegner seg de tekniske, kreative ferdighetene og kulturelle kunnskapene som trengs for å gjennomføre et moteopptak fra det første konseptet til endelig redigering gjennom ulike moderne språk. Dette inkluderer analyse av motetrender, historiefortelling og moderne motekontekster.

Kurset fokuserer også dypt på utviklingen av alle de nye språkene som brukes og etterspørres i dagens moteindustri, med en overgang fra motedesignkultur til motens moderne digitale grenser.

Fokus

  • Utvikling og analyse av motedesign
  • Nye grenser for mote
  • Visuell kommunikasjon og multimediavideo
  • Emosjonell grafikk
  • Online og offline redigering
  • Trendanalyse og historiefortelling
  • Innovative forskningsmetoder og analyser
  • Allsidig portefølje

Karrieremuligheter: Motestylist, kunst/kreativ direktør, moteanimasjonskonsulent, kreativ mediedirektør, historiefortellerkonsulent

Ønsker du å bestille et veiledningsmøte?