Kursene i visuell kunst trenger gjennom den globale spredningen av utstillinger, museer og institusjoner, gjennom et bredt spekter av eksperimentelle metoder, nye medier og nye yrkesroller.

Sorter etter program:
Ettårig program
Bachelor grad
Master

Sorter etter skole:
NABA
Istituto Marangoni

Sorter etter by:
Milan
Roma
Firenze

Kontakt oss for studieveiledning

Fotografi og visuell design

Masterstudiet er et 1-årig program som tar sikte på å forberede banebrytende fagfolk til å gå inn i samtidsfotografiets verden: fotografer, kuratorer og redaktører. I utdanningen betraktes fotografering som en helhet med en spesiell kompleksitet, uten noen forskjeller mellom mediekategorier og metoder …

Markeder for samtidskunst

Dette masterstudiet er et program som har som mål å gi studentene de mest effektive verktøyene for å tolke dynamikken i kunstmarkedet, med særlig fokus på samtidskunstneriske uttrykk.

Billedkunst og kuratorstudier

Masterstudiet, etablert i 2006, kombinerer en solid utdanning innen kunstnerisk produksjon med en høyt spesialisert kuratorpraksis. Ledet av globalt anerkjente kunstnere, kuratorer og kritikere, utforsker programmet forholdet mellom kunst, visuell kultur, estetikk og sosial dynamikk.