Fashion Management

Programmet er workshopbasert og består av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, programlederen og prosjektledere vil veilede deg gjennom individuell coaching og mentoring. Kombinasjonen av akkrediterte kurs og reelle profesjonelle prosjekter gir studentene mulighet til å bygge videre på det akademiske grunnlaget og samtidig få verdifull arbeidserfaring som er direkte anvendelig i deres fremtidige karriere.

Dette programmet kan tas som en enkel mastergrad på 11 måneder, eller som en dobbel mastergrad på 14 måneder.

Master i moteledelse kombinerer studiet av mote, med dybdestudier av ledelsesaspektet. Du vil lære å svare på skiftende forbrukertrender, bygge merkekjennskap til en motelinje og administrere en motekolleksjon fra konsept til produksjon og distribusjon. Du vil jobbe med prosjekter knyttet til produktutvikling, merchandising, reklame og motekjøp.

Fokus

  • Forutse og håndtere trender
  • Innkjøp, markedsføring, kommunikasjon, distribusjon og produksjon
  • Analysere og gjennomføre strategier

Karrieremuligheter: Fashion Brand Manager, Fashion Buyer, Fashion Merchandiser, Product Manager, Brand Strateg, Event Manager, Supply Chain Manager, Marketing/Public Relations Consultant, Fashion Entrepreneur.

Vil du vite mer om programmene?