Art Management

Dette ettårige masterprogrammet tar for seg både kulturarv og samtidskulturell produksjon, som krever høyt spesialiserte fagfolk for å håndtere kompleksiteten i den internasjonale kunstverdenen. I en verden i stadig endring er tiltak for å støtte, promotere, formidle, selge og beskytte kunstneriske og kreative uttrykk en evig utfordring for de som jobber på dette feltet.

Istituto Marangonis masterprogram i kunstforvaltning gir et ledelses- og administrasjonsperspektiv på arbeidet i kultursystemet. De viktigste fagområdene i programmet er kunstmarkedet, lovverket som gjelder i kunstverdenen, museumsledelse og forvaltning av kulturarv og bedriftseiendommer. Disse områdene knyttes sammen av ordet innovasjon, som er nært knyttet til potensialet som ligger i bruk av ny teknologi i produksjon, bruk og markedsføring av kunst.

Fokus

  • Juss og juridiske aspekter ved art
  • Juridiske og juridiske aspekter ved kunst
  • Markedsføring av kunst
  • PR og pengeinnsamling
  • Organisering og ledelse av arrangementer
  • Forvaltning av kulturminner

Karrieremuligheter: kunsthandler, kunstrådgiver, museumsdirektør, kunst PR-ansvarlig, kulturminnesjef.

Trenger du veiledning