Kunstledelse

Art Management

Kunstledelse 1

Master of Arts, 15 months

Utdannelse av fremtidige ledere innen samtidskunstsystemet.

Både kulturarv og samtidens kulturproduksjon trenger høyt spesialiserte fagfolk for å kunne sette seg inn i de utallige situasjonene som råder i kunstverdenen på internasjonalt nivå. I en verden i stadig endring er tiltak for å støtte, fremme, formidle, selge og beskytte kunstneriske og kreative uttrykk en uendelig utfordring for de som jobber på dette feltet.

Istituto Marangonis masterkurs i kunstledelse tilbyr et ledelsesmessig og administrativt perspektiv for å operere innenfor kultursystemet. Emnets hovedfag omfatter kunstmarkedet, lovverket som gjelder innenfor kunstverdenen, museumsdrift og forvaltning av kulturminner og bedriftsverdier. Det som binder disse feltene sammen er ordet innovasjon, som er nært knyttet til potensialet som følger av bruk av nye teknologier i produksjon, bruk og markedsføring av kunst.

Fokus

  • Juss og juridiske aspekter ved art
  • Juridiske og juridiske aspekter ved kunst
  • Markedsføring av kunst
  • PR og pengeinnsamling
  • Organisering og ledelse av arrangementer
  • Forvaltning av kulturminner

Karrieremuligheter: kunsthandler, kunstrådgiver, museumsdirektør, kunst PR-ansvarlig, kulturminnesjef.

Trenger du veiledning?