Interior & Living Design

Programmet er workshop-basert og består av seminarer, forelesninger, veiledning og feltarbeid. Fagfolk fra bransjen, programlederen og prosjektledere vil veilede studentene gjennom individuell coaching og mentoring. Kombinasjonen av akkrediterte kurs og reelle profesjonelle prosjekter gir studentene mulighet til å bygge videre på det akademiske grunnlaget og samtidig få verdifull arbeidserfaring som er direkte anvendelig i deres fremtidige karriere.

Dette programmet kan tas som en enkel mastergrad på 11 måneder, eller som en dobbel mastergrad på 14 måneder.

Interiørdesign tar i stor grad hensyn til hvilke typer relasjoner, aktiviteter og vaner et rom legger til rette for. På Domus Academys masterprogram i interiør- og boligdesign samarbeider studentene med internasjonale kolleger og fagfolk fra næringslivet om prosjekter som fornyer interiør- og boligområder. Med utgangspunkt i kulturelle, sosiale og praktiske problemstillinger utforsker studentene materialer, møbler, belysning og ny teknologi når de designer nye og innovative rom.

Masterprogrammet har som mål å utdanne en ny yrkesutøver som kan kombinere tekniske og designmessige ferdigheter med strategiske evner: en ny yrkesutøver som er bevisst på det båndet som rom skaper i tankene våre, og som er oppmerksom på prosesser og timing i prosjektledelse. Karrierene innen interiørdesign er mange og varierte. Studenter fra dette programmet jobber innen boliginnredning, detaljhandel, hotell- og restaurantbransjen, eventplanlegging, møbeldesign og arkitektur.

Fokus

  • Kulturelle, praktiske og sosiale påvirkninger på interiørdesign
  • Materialer, møbler, lys og nye teknikker for å skape innovative rom

Karrieremuligheter: Interiørdesigner, utstillingsdesigner, lysdesigner, boligdesigner, romplanlegger

Vil du vite mer om opplæringen?