Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Tekstildesign

Kles­de­sign — Mot­edesign — Kostymedesign (Fash­ion design/​Costume design) — Textiles

Som kles­de­signer bestem­mer du snitt, form, mate­ri­ale, farger og funksjon for klær. Du må være kreativ og ha inter­esse for klær, design og hånd­verk. Mange kles­de­signere er selvs­tendig nærings­drivende eller ansatt i klesin­dus­trien. Som kles­de­signer bestem­mer du snitt, form, mate­ri­ale, farger og funksjon for klær. Det kan dreie seg om hverdagsplagg, fes­tantrekk, arbei­d­sklær, tren­ingstøy osv.

I mange sam­men­henger er det vik­tig å lage klær som har visse egen­skaper og prak­tiske løs­ninger tilpas­set et bestemt for­mål. Det gjelder f.eks. arbei­d­sklær og turk­lær. I andre sam­men­henger skal klærne være stilige og karak­ter­is­tiske for sesongens mote. Noen ganger er det kles­de­signeren selv som definerer kravene plaggene skal opp­fylle, og prøver ut nye løs­ninger på egen hånd. Andre ganger samar­bei­der de tett sam­men med andre fag­folk eller opp­drags­gi­vere. Kles­de­sign­erne både utformer plagget og set­ter sam­men ulike stof­fer og materialer.

Mange kles­de­signere er selvs­tendig nærings­drivende eller ansatt i klesin­dus­trien. Det finnes få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i kles­de­sign, i utlandet finner du en hel rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i Fash­ion. Det finnes forskjel­lige ret­ninger innen design, som oftest meswear, wom­enswear, fash­ion pro­mo­tion, cos­tume design. Veldig mange tilbyr Bach­e­lor in Fash­ion Design, eller Bach­e­lor in Fash­ion Tex­tiles — men du finer noen få som tilbyr Bach­e­lor in Cos­tume Design. De mest pop­ulære des­ti­nasjonene for norske stu­den­ter er Lon­don og Milano.

Se stu­den­tar­bei­der fra Ravens­bourne her Grad­u­ate Fash­ion week og andre videoer her

Det finnes 2 hov­e­dret­ninger på bach­e­lor­grad­snivå; Bach­e­lor fash­ion design — som er fak­tisk design av klær. Her kan man ofte spe­sialis­ere seg innen damek­lær, her­rek­lær og barnek­lær, Bach­e­lor Tex­tiles — som er et er teknisk pro­gram som går på selve tek­sti­lene (møn­ster, farg­ing, vev­ing etc). Enkelte pro­gram kan hete Bach­e­lor Design og tilbyr design av tek­stiler og andre mate­ri­aler som f.eks sølv.

Ønsker du å jobbe innen­for bran­sjen, men ikke prak­tisk med selve designet finnes det utdan­ninger innen Fash­ion pro­mo­tion, Fash­ion mar­ket­ing og Fash­ion Com­mu­ni­ca­tion i London.

Fashion

Fashion student at Rave.

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne vinner Graduate Fashion Week 2008

Jessica Au, winner of Graduate Fashion Week 2008, accepting her River Island Gold Award
Phot by: Paul Harness

Mer om: Ravensbourne

Fashion

Fashion students at Ravensbourne

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Fashion Womens wear

Studentarbeider womens wear

Mer om: Ravensbourne

Ravensboure womens wear

Studentarbeider womens wear

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Womens wear

Studentarbeider

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Womens wear

Studentarbeider Womens wear

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Mens wear

Studentarbeider Mens wear

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Mens wear

Studentarbeider Mens wear

Mer om: Ravensbourne

Ravensbourne Mens wear

Studentarbeider Mens wear

Mer om: Ravensbourne

AUCB Fashion1

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

AUCB Fashion2

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

AUCB Fashion3

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

AUCB Fashion4

Studentarbeider fra Fashion ved AUCB

FdA Fashion Show 2008. My first fashion show for FdA Fashion students at the Arts Institute Bournemouth AIB. Billie Sule

Edinburgh College of Art graduates show off fashion collections

Mer om:

EDINBURGH COLLEGE OF ART - FASHION SHOW - 2010

Mer om:

Georgina Logan, Textile Design for Interiors and Products student at London Met talks about her course and her summer show exhibit.

Coventry University's fashion courses are now more popular than ever, with students working and designing for the big labels and even winning awards.

This clip featured on BBC midlands today.

Highlights from this years Fashion Show which is part of the Degree Show in Coventry School of Art and Design.

Fashion students show off their work on the catwalk.

Graduate Fashion Show - London 2010 - Coventry University