Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Webdesign

Web Design er et kreativt studium som gir deg den tekniske og teo­retiske forståelse som kreves for å pro­dusere pro­fesjonelle nettst­eder. Du vil lære ulike pro­gram­mer­ingsspråk, design og brukervennlighet.

video platform video management video solutions video player

Det finnes noen få skoler og uni­ver­sitet i Norge som tilbyr Bach­e­lor i web­de­sign. Noen er mer tunge pro­gram­mer­ingsspråk, men man kan også ta en bach­e­lor i grafisk design og jobbe sam­men med de som kan programmere.

Det finnes flere forskjel­lige pro­gram som dekker web­de­sign. Grafisk design og inter­ak­sjons­de­signere kan ofte lage gode visuelle hjemmesider.