Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Illustrasjon

Illus­tratøren job­ber med visuell kom­mu­nikasjon. En illus­tratør må være kreativ og ha tal­ent innen­for teg­n­ing, form og farge. I til­legg vil evnen til å kunne tenke i bilder være til stor hjelp.

Illus­tratøren job­ber med visuell kom­mu­nikasjon. Jobben består i å lage illus­trasjoner ved hjelp av for eksem­pel teg­n­ing, akvarell, col­lage eller data.
Som oftest job­ber illus­tratøren etter opp­drag fra en opp­drags­giver. Det kan dreie seg om alt fra bøker, reklamekam­pan­jer til iden­titets­byg­ging. Noen illus­tratører job­ber også med tegneserier.

En illus­tratør må være kreativ og ha tal­ent innen­for teg­n­ing, form og farge. I til­legg vil evnen til å kunne tenke i bilder være til stor hjelp. I mange til­feller, spe­sielt i beg­yn­nelsen av kar­ri­eren, vil det være opp til illus­tratøren selv å skaffe seg kon­tak­t­nett. Det er der­for vik­tig å ha stort pågangsmot og evne til å selge seg selv.

Det finnes noen få skoler i Norge som tilbyr Bach­e­lor i illus­trasjon, som regel må man lete etter estetiske fag, i utlandet finner du en rekke skoler som tilbyr både Bach­e­lor og Mas­ter i illus­trasjon (BA (Hons) Illus­tra­tion /​MA Illustration).

Hvor job­ber illus­tratøren? Noen illus­tratører er ansatt av for­lag, mediebedrifter eller reklame­byråer, men det van­lig­ste er å jobbe frilans.

Se stu­den­tar­bei­der fra alle AUCB stu­den­tene på Bach­e­lor Illus­tra­tion ifra 2010

Se noen hjemmesider fra tidligere stu­den­ter i Eng­land
Eivind Vetle­sen Alumni the Arts Insi­tute at Bournemouth ’07 (AUCB)
Kris­tine Vin­ter­vold Alumni the Arts Insi­tute at Bournemouth ’03 (AUCB)

AUCB Illustrasjon2

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

AUCB Illustrasjon3

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

AUCB Illustrasjon4

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

AUCB Illustrasjon5

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

AUCB Illustrasjon6

Studentarbeider illustrasjon ved AUCB

AUCB Illustrasjon1

Studentarbeider Illustrasjon ved AUCB

ECA Illustrasjon4

Studentarbeider illustrasjon ved ECA

Mer om:

ECA Illustrasjon5

Studentarbeider illustrasjon ved ECA

Mer om:

ECA Illustrasjon1

Studentarbeider illustrasjon ved ECA

Mer om:

ECA Illustrasjon2

Studentarbeider illustrasjon ved ECA

Mer om:

ECA Illustrasjon3

Studentarbeider illustrasjon ved ECA

Mer om:

Juan Felipe Caro MA Graphic Design describes his project in Illustration carried out at London Metropolitan University

A showreel of student work and Applied Research from Coventry University School of Art and Design. An award winning school offering some of the most cutting-edge creative, media, performance and design courses in the country.

The school has a number of degrees for creative students including Graphic Design, Media Production, Performing Arts, Fine Art, Illustration, Transport/Car Design, Journalism, Advertising, Fashion, Music and many more.

The strange looking motorbike animation in this video was created to be featured in Vin Diesel's latest film.

Hallucination is a short animation by Lelen Huang who studied the MA in Illustration and Animation at Coventry University.

An animation that I created for a student design competition. A special thank you to Pat Lakeland who provided the voice.