Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Liverpool Hope University

Liv­er­pool Hope Uni­ver­sity tilbyr et rikt utvalg av studieretninger. Uni­ver­sitetet er lokalis­ert på 2 cam­pus i Liv­er­pool; hov­ed­cam­puset lig­ger i Child­wall og i Ever­ton — der de kreative fagret­nin­gene holder hus. Lon­don Hope Uni­ver­sity har i ca 8 000 stu­den­ter, hvo­rav 6 200 av disse er på bach­e­lor­grad­snivå. Uni­ver­sitetet har ca. 600 inter­nasjonale stu­den­ter fra 60 land.

Det kreative cam­puset lig­ger i sen­trum av Liv­er­pool, huser ca. 1000 stu­den­ter innen kunst, design, drama, dans og musikk, samt en rekke organ­isas­joner innen disse indus­triene. Uni­ver­sitetets inku­ba­tor finnes også på dette cam­puset, noe som set­ter entre­prenørskap i fokus. På cam­pus vil du bl.a. ha til­gang til lyd­stu­dioer, øvingslokaler, dans­es­tu­dioer, tek­stil­print­ere, datarom m.m. Skolen har også bolig til 200 stu­den­ter her.

Uni­ver­sitetet har høyt faglig omdømme og den høyeste anset­telses­raten blant uni­ver­siteter i Storbri­tan­nia, på 97,3% (pros­entvis hvor mange som får jobb i løpet av uteksamineringsåret).

Liv­er­pool
Liv­er­pool er en yrende stu­dentby som byr på mange kul­turelle, sport­slige, musikalske og sosiale muligheter. Besøk­ende til Liv­er­pool blir stadig for­bløf­fet over det mang­foldige tilbudet Liv­er­pool har. Byen har noen av de beste teatrene, kon­sert­sa­lene, museene og gal­le­riene i Europa. Ved siden av dette er det utal­lige barer, butikker og restauranter.

Sport­fans vil sette pris på den vennlige rivalis­erin­gen mel­lom Liv­er­pool FC og Ever­ton FC, de to Pre­mier League-​lagene i Liv­er­pool, som gjør Liv­er­pool på av de mest suk­sess­rike fot­ball­byer i Europa. Andre sport­slige attrak­sjoner inklud­erer den ver­dens­berømte Grand National som tiltrekker seg tusen­vis til Ain­tree Race­course, spen­ning i Rugby League og golf i The Open Championship.

Den his­toriske hav­nen har vært et sam­lingspunkt i byen i over åtte hun­dre år — er en UNESCO-​godkjent World Her­itage Site.

Å være stu­dent ved Liv­er­pool Hope gir deg sjansen til å være involvert i kul­turelle aspek­ter i byen. Uni­ver­sitetet samar­bei­der tett med The Play­house og Every­man teatre, The Tate og Blue­coat kun­st­gal­lerier, The Royal Liv­er­pool Phil­har­monic Soci­ety, FACT, Euro­pean Cen­tre Opera og en rekke min­dre gal­lerier og teater­scener — hvo­rav mange er drevet av tidligere stu­den­ter ved Liv­er­pool Hope.

Andre attrak­sjoner i byen for stu­den­ter inklud­erer nye Liv­er­pool ONE kjøpe­sen­teret, med 160 butikker og en 14-​salers ODEON kino. Den livlige Con­cert Square er stedet å være på kveldene — med barer, puber og klub­ber for enhver smak.

Virtual Tour of Liverpool Hope University's Great Hall at the Cornerstone city centre campus.

Virtual tour of the Atrium of Liverpool Hope University's Cornerstone campus.

En liten film fra Liverpool