Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Idefagskolen

I snart 20 år har Idefagskolen i Tøns­berg utdan­net nærmere 2000 stu­den­ter. For mange av disse har det vært beg­yn­nelsen på en spen­nende yrkeskar­riere, en drømmes­tart innen media, design og kom­mu­nikasjon. Idefagskolen er en kunnskaps­bedrift hvis for­mål er å gi et sko­letil­bud til de som ønsker seg en prak­tisk ori­en­tert utdan­nelse relatert til dagens arbei­ds­marked. Utdan­nin­gen er ettårig og yrkesrettet.

Idefagskolen — Promo 2010! from Idefagskolen on Vimeo.

Idefagskolen reg­nes som den beste fagskolen innen en rekke fagret­ninger. Stu­den­tene ved Idefagskolen har ofte slått Wes­t­erdalsstu­den­tene i Gul­l­ka­l­ven som arran­geres av Wes­t­erdals hvert år.

Idefagskolen har norges høyeste lærer:student ratio og har 1 lærer på 10 stu­den­ter noe som er rel­a­tivt unikt.

Få tilsendt mer infor­masjon om Idefagskolen

Du vil få til­gang til unike stu­dent­blog­ger, stu­den­tar­bei­der, arbei­der fra tidligere stu­den­ter ved Idefagskolen og en kul “filmtrailer”.

Idefagskolen 3D design 1

Studentarbeider Idefagskolen

Mer om: Animasjon

Idefagskolen 3D design 2

Mer om: Animasjon

Idefagskolen 3D design 3

Mer om: Animasjon

Idefagskolen 3D design 4

Mer om: Animasjon

Idefagskolen 3D design 5

Mer om: Animasjon

Tutu

Mer om: Animasjon

Idefagskolen foto1

Mer om: Fotografi

Idefagskolen foto2

Mer om: Fotografi

Idefagskolen foto3

Mer om: Fotografi

Idefagskolen foto4

Mer om: Fotografi

Idefagskolen foto5

Mer om: Fotografi