Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Valg av studiested

Hva og hvor vil du studere?

Noen land har mer fokus og kan ha bedre tilbud enn andre..
Hva er universitetet/​skolen kjent for?

Utdan­ning er busi­ness — vær kritisk!

Gjør research (sosiale medier)- Face­book, Youtube, Twit­ter
Agen­ter (som f.eks uniabroad, for­fat­ter av dette) bør kunne gi deg et eller 2 andre tilbud enn kun sko­lene de rep­re­sen­terer innen din ønsket studieretning. Kan de ikke dette, så kjen­ner de ikke markedet.

Bruk skolens hjemmesider flittig

Skoler som har noe å vise gjør ofte det! Akkred­i­teringer, konkur­ranser (awards), merit­ter (press & media)

Hva er kri­te­riene for å komme inn?

Vanske­lig — gir høyere nivå på stu­den­tene og undervisning.

Hva gjør tidligere studenter?

Google!

Enkelte land har kvalitetssjekk

Storbri­tan­nia
Skillset is the Sec­tor Skills Coun­cil (SSC) for Cre­ative Media which com­prises TV, film, radio, inter­ac­tive media, ani­ma­tion, com­puter games, facil­i­ties, photo imag­ing, pub­lish­ing, adver­tis­ing and fash­ion and textiles.

QAA — qual­ity assur­ance agency for uni­ver­siteter www​.qaa​.ac​.uk

Norge
Norge har NOKUT, men her er det mer forskrifter som er kri­teriet enn kvaliteten i utdanningen.