Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Søknadsfrister

Søk­nads­fris­tene i Storbri­tan­nia er løpende helt frem til opp­start for inter­nasjonale stu­den­ter. Det kan være noen forskjeller fra skole til skole, men generelt kan man søke frem il stud­i­es­tart. Ønsker du å søke til noen av de engelske insti­tusjonene på deis​gn​studier​.no kon­takt oss. Vi hjelper deg gratis å søke, laste opp porte­føl­jen din etc. Kon­takt oss på 21 69 30 09.

Lon­don Met­ro­pol­i­tan tar inn stu­den­ter fra januar/​februar kon­takt oss for mer informasjon/​hjelp

Søk­nads­fris­tene i Norge er 15. april hvert år. Du søker via samord­net opp­tak Husk at enkelte skoler krever opp­tak­sprøver. Se tidligere opp­tak­sprøver for AHO her