Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitek­tur– og design­høgskolen i Oslo (AHO) er en viten­skapelig høgskole som gir utdan­ning innen arkitek­tur og industridesign og tildeler tit­lene PhD, mas­ter i arkitek­tur, mas­ter i industridesign og mas­ter i land­skap­sarkitek­tur. I til­legg tilbyr AHO erfar­ings­baserte mas­ter­grader i urban­isme og arkitekturvern.

Mer info »