Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

NABA - Nuova Accademia di Belle Arti Milano

NABA — Nuova Accad­e­mia di Belle Arti Milano</strong> — er en inno­v­a­tiv kunst– og design­skole. NABA er et pri­vat akademi, men er god­kjent av det ital­ienske utdan­nings­de­parte­mentet. Skolen tilbyr kurs på ital­iensk og engelsk.

Mer info »