Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Liverpool Hope University

Liverpool Hope University

Uni­ver­sitetet er lokalis­ert på 2 cam­pus i Liv­er­pool; hov­ed­cam­puset lig­ger i Child­wall og i Ever­ton — der de kreative fagret­nin­gene holder hus. Lon­don Hope Uni­ver­sity har i ca 8 000 stu­den­ter, hvo­rav 6 200 av disse er på bachelorgradsnivå.

Mer info »