Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background Background

Arts University College at Bournemouth

Arts University College at Bournemouth

Tidligere the Arts Insti­tute at Bournemouth ble etablert i 1885, og har blitt en av de ledende insti­tusjonene innen kreative fag i Eng­land. Skolen er spe­sial­bygd for kreative fag og rom­mer ca. 2000 fulltidsstudenter.

Mer info »